Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Emrah PEŞMAN (Müdür)

Doç. Dr. Mustafa Kemal GÜMÜŞ (Müdür Yrd.)

Prof. Dr. Melahat ÖZCAN 

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul ÖZDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Kazım Onur DEMİRARSLAN