Danışma Kurulu

Danışma Kurulu 

Doç. Dr. Funda ERŞAN BAK

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRALAY

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Umut KONANÇ

Dr. Öğr. Üyesi Hüsnü YEL

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe AKTAŞ KAMİLOĞLU