Danışma Kurulu


Danışma Kurulu 

Dr. Öğr. Üyesi Funda ERŞAN BAK

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRALAY

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Umut KONANÇ

Dr. Öğr. Üyesi Mehtap YAKUPOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Hüsnü YEL

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe AKTAŞ KAMİLOĞLU