Hakkımızda

GENEL BİLGİLER
 

Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde yer alan Bilim – Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (BİLTEKMER) kuruluş çalışmalarına, 2010 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’nın 2010K120540 nolu Merkezi Araştırma Laboratuvar Projesi olarak başlanmıştır.  Bina, makine – teçhizat işlemleri projeye uygun olarak 2015 yılında tamamlanmıştır.

BİLTEKMER, bünyesinde yer alan laboratuvarlar ile akademik ve bilimsel çalışmaları desteklemekte ayrıca başta Artvin ili olmak üzere çevre illerdeki kamu kurumu ve özel sektör firmalarının çeşitli analiz, tahlil, inceleme vb. ihtiyaçlarını da karşılama amacı gütmektedir.

Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi’nde yer alan BİLTEKMER binasında, 14 farklı disiplinde laboratuvar, 66 kişilik bir toplantı ve seminer salonu, bir soğuk hava odası, çeşitli depolar ve idari odalar bulunmaktadır.

BİLTEKMER bünyesinde 2018 yılı itibari ile 1 müdür, 2 müdür yardımcısı, 1 akademik uzman ve 1 bilgisayar işletmeni görev yapmaktadır.

BİLTEKMER bünyesinde yer alan laboratuvarlar ise şu şekildedir:

 • Mikoloji Laboratuvarı
 • Spektroskopi Laboratuvarı
 • Lif ve Kağıt Laboratuvarı
 • Mekanik Test Laboratuvarı
 • Çevre ve Orman Bilimleri Laboratuvarı
 • Örnek Hazırlama Laboratuvarı
 • Görüntüleme Laboratuvarı 1 ve 2
 • Doku Kültürü ve Bitki Fizyolojisi Laboratuvarı
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı
 • Kimya Laboratuvarı
 • Enstrümental Laboratuvarı 1 ve 2
 • Bilgi Teknolojileri Laboratuvarı
 • Ergonomi Laboratuvarı
 • Bilim Uygulama Laboratuvarı

 

MİSYONUMUZ
 

BİLTEKMER bünyesindeki mevcut bilimsel ve teknolojik araştırma altyapısı ile, başta Artvin Çoruh Üniversitesi olmak üzere, diğer üniversitelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel sektörün taleplerine cevap verecek şekilde bilimsel çalışma, analiz ve ölçümler yapmak ve projeler geliştirmek.

Artvin Çoruh Üniversitesi’nin farklı bilimsel araştırma birimlerinin ihtiyaçlarını giderecek şekilde, mevcut araştırma altyapısını ortak kullanıma açarak kamu kaynaklarının daha verimli kullanımı sağlamak.

BİLTEKMER faaliyetleri sonucu zaman içinde oluşan kurumsal hafıza, cihaz, teknik ve metotlar ile ilgili akademik bilgi, beceri ve tecrübenin önce Artvin Çoruh Üniversitesi içinde ve nihayetinde tüm Türkiye sathında paylaşımını sağlamak.

BİLTEKMER bünyesinde verimli, etkin, sürdürülebilir bir çalışma ortamı oluşturarak bilim insanlarımızın bilime ve insanlığa katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası projeleri yürütmelerine ve farklı çalışma grupları ile iş birliği tesis etmelerine imkan sağlamak.

 

VİZYONUMUZ
 
Çağın gereklerine uygun şekilde bilim ve teknolojideki ilerlemelere paralel olarak kendini sürekli yenileyen, insanlığa hizmet etmek isteyen bilim insanlarına en ileri seviyedeki bilimsel çalışmalar için olanak sağlayan, sürdürülebilir araştırma altyapıları kurarak ülke kaynaklarını en etkin şekilde kullanan, uluslararası alanda kabul görmüş bir bilim ve teknoloji merkezi olmak.