Örnek Hazırlama Laboratuvarı

 

CİHAZ ADI

ÜRETİCİ FİRMA

   İnkübatör

   MMM

   Alev Fotometresi

   BWB

   De iyonize-Bi distile saf su cihazı

   MiliQ Direct 8

   Ultra saf su cihazi (ICP ile birlikte)

   Human

   ICP/Mikrodalga

   Bergorf

   pH metre

   WTW 7110

   Etüv

   Binder

 

 

Laboratuvar Sorumluları: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Umut KONANÇ