Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ağır Metal Analizleri Yapıldı

08 Mart 2021, Pazartesi 24

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne ICP-OES cihazında suda ağır metal analizi yapılarak hizmet verildi.